Skip to main content
ΑΡΧΙΚΗ . ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Σχετικά Με Εμάς

27 Χρόνια Εμπειρίας

Στη Χρωμοχαρτική ΑΕΒΕ, έχουμε μακροχρόνια εξειδίκευση στο να σχεδιάζουμε, να δημιουργούμε και να παράγουμε υλικά συσκευασίας, επικοινωνίας και προώθησης με βάση το χαρτί: άμεση συσκευασία, έμμεση συσκευασία, displays, μανίκια, αυτοκόλλητα, έντυπα, σήμανση ραφιού, δώρα άμεσης ανταμοιβής, δώρα πιστότητας κλπ.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού και παραγωγής προωθητικών μηχανισμών και δώρων άμεσης ανταμοιβής ή/και πιστότητας. Κατέχουμε την τεχνογνωσία να παράγουμε και να συσκευάζουμε δώρα, τα οποία μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμο.

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ 

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ 

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Χρωμοχαρτική Εξωτερική όψη

Μια Σύγχρονη Και Δυναμική Εταιρεία

Μιλώντας για μας στη Χρωμοχαρτική ΑΕΒΕ, η πρόθεση μας δεν είναι να αναφερθούμε μονοδιάστατα στο σχεδιαστικό και παραγωγικό κομμάτι της δουλειάς μας. Σε όλη την εταιρική μας διαδρομή η οποία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της τρίτης δεκαετίας της, αθροίζονται πολλές σημαντικές και ενδιαφέρουσες εμπειρίες καινοτομίας, εξυπηρέτησης, εξειδίκευσης και αξιοπιστίας. Εμπειρίες που μας ώθησαν να εστιάσουμε σε 5 βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.

Εστιάζουμε στη συνεργασία

Περισσότερο από οτιδήποτε όμως, αθροίζονται πολύτιμες εμπειρίες από ξεχωριστές  συνεργασίες. Μέσα από τις συνεργασίες μας επικοινωνούμε τις σταθερές αξίες της εταιρείας κι αυτό γίνεται άμεσα κατανοητό από την πρώτη μας επαφή.

Προσεγγίζουμε τη συνεργασία σαν ιδανικό τρόπο επίλυσης των αναγκών των πελατών μας,  με σύγχρονες  προτάσεις σχεδιασμού που ταυτίζονται τις προτεραιότητες τους, με σταθερή ποιότητα αλλά και ευελιξία που μπορεί να προσαρμόσει τον όγκο παραγωγής των προϊόντων στα επιθυμητά μεγέθη κάθε παραγγελίας.

Επιλέγουμε το κατάλληλο design κατασκευών και συσκευασιών, αναδεικνύοντας το Brand των πελατών μας.

Γινόμαστε καλύτεροι και αποδοτικότεροι στη δουλειά μας συζητώντας και κατανοώντας τις επιχειρηματικές τους ιδέες, επενδύουμε χρόνο, τεχνογνωσία και ειλικρινή διάθεση σε αυτή τη σχέση αλληλεπίδρασης.

Εστιάζουμε στην εξειδίκευση

Είμαστε η μοναδική εταιρεία στη Ελλάδα που κατέχει την τεχνογνωσία να παράγει και να συσκευάζει προϊόντα, τα οποία μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα. Διαθέτουμε 27 χρόνια πολύτιμης εμπειρίας σχεδιασμού, κατασκευής και παραγωγής για παιδικά συλλεκτικά δώρα, αυτοκόλλητα, καρτέλες αυτοκόλλητων, τάπες, δώρα πιστότητας, δώρα άμεσης ανταμοιβής καθώς και displays, έντυπα, σημάνσεις ραφιού, υλικά συσκευασίας (άμεση συσκευασία, έμμεση συσκευασία, μανίκια κ.α.) και υλικά επικοινωνίας και προώθησης.

Εστιάζουμε στο περιβάλλον

Η Χρωμοχαρτική ΑΕΒΕ συμμετέχει ενεργά, με υπευθυνότητα και τεχνολογία αιχμής στην παγκόσμια προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη. Εστιάζοντας στο περιβάλλον έχουμε αναπτύξει ένα ευρύτατο χαρτοφυλάκιο βιώσιμων προϊόντων, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό να διαθέτουμε ένα συνολικό αειφόρο αποτύπωμα στις δραστηριότητες μας.

Εστιάζουμε στην ποιότητα

Το μηδενικό ποσοστό ανάκλησης προϊόντων που μας συνοδεύει σε όλο το διάστημα της λειτουργίας μας, η επιμονή μας να επενδύουμε σταθερά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και στη συνεχή αξιολόγηση και επανεκπαίδευση του προσωπικού, οι πιστοποιήσεις μας, η προσήλωση μας στον ποιοτικό έλεγχο και η συνεργασία μας με εξωτερικές εταιρείες ελέγχου ενισχύουν το βέλτιστο αποτέλεσμα στην τελική προσφερόμενη ποιότητά μας.

Και στην εταιρική διακυβέρνηση που προάγει την ισοτιμία της συνύπαρξης

Ταυτόχρονα στην Χρωμοχαρτική συνεχίζουμε και μεγιστοποιούμε μια παράδοση πολλών ετών, η οποία αφορά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη δουλειά μας και το πως μεταφέρονται στην εργασιακή μας καθημερινότητα οι βασικές αξίες της εταιρείας και η ηθική της υπόσταση.

Μεταφέρονται μέσα από υγιείς και δημιουργικές εργασιακές σχέσεις, με σύγχρονες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που ξεκίνησαν με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στην εταιρική ιεραρχία και συνεχίζονται στην κατεύθυνση ανάπτυξης Diversity και inclusion πρακτικών, όπου συνδέουμε την κοινή μας ευημερία με τις πλέον σύγχρονες και συμπεριληπτικές αντιλήψεις.

Εστιάζουμε στη συνεργασία

Περισσότερο από οτιδήποτε όμως, αθροίζονται πολύτιμες εμπειρίες από ξεχωριστές  συνεργασίες. Μέσα από τις συνεργασίες μας επικοινωνούμε τις σταθερές αξίες της εταιρείας κι αυτό γίνεται άμεσα κατανοητό από την πρώτη μας επαφή.

Προσεγγίζουμε τη συνεργασία σαν ιδανικό τρόπο επίλυσης των αναγκών των πελατών μας,  με σύγχρονες  προτάσεις σχεδιασμού που ταυτίζονται τις προτεραιότητες τους, με σταθερή ποιότητα αλλά και ευελιξία που μπορεί να προσαρμόσει τον όγκο παραγωγής των προϊόντων στα επιθυμητά μεγέθη κάθε παραγγελίας.

Επιλέγουμε το κατάλληλο design κατασκευών και συσκευασιών, αναδεικνύοντας το Brand των πελατών μας.

Γινόμαστε καλύτεροι και αποδοτικότεροι στη δουλειά μας συζητώντας και κατανοώντας τις επιχειρηματικές τους ιδέες, επενδύουμε χρόνο, τεχνογνωσία και ειλικρινή διάθεση σε αυτή τη σχέση αλληλεπίδρασης.

Εστιάζουμε στην εξειδίκευση

Είμαστε η μοναδική εταιρεία στη Ελλάδα που κατέχει την τεχνογνωσία να παράγει και να συσκευάζει προϊόντα, τα οποία μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα. Διαθέτουμε 27 χρόνια πολύτιμης εμπειρίας σχεδιασμού, κατασκευής και παραγωγής για παιδικά συλλεκτικά δώρα, αυτοκόλλητα, καρτέλες αυτοκόλλητων, τάπες, δώρα πιστότητας, δώρα άμεσης ανταμοιβής καθώς και displays, έντυπα, σημάνσεις ραφιού, υλικά συσκευασίας (άμεση συσκευασία, έμμεση συσκευασία, μανίκια κ.α.) και υλικά επικοινωνίας και προώθησης.

Εστιάζουμε στο περιβάλλον

Η Χρωμοχαρτική ΑΕΒΕ συμμετέχει ενεργά, με υπευθυνότητα και τεχνολογία αιχμής στην παγκόσμια προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη. Εστιάζοντας στο περιβάλλον έχουμε αναπτύξει ένα ευρύτατο χαρτοφυλάκιο βιώσιμων προϊόντων, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό να διαθέτουμε ένα συνολικό αειφόρο αποτύπωμα στις δραστηριότητες μας.

Εστιάζουμε στην ποιότητα

Το μηδενικό ποσοστό ανάκλησης προϊόντων που μας συνοδεύει σε όλο το διάστημα της λειτουργίας μας, η επιμονή μας να επενδύουμε σταθερά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και στη συνεχή αξιολόγηση και επανεκπαίδευση του προσωπικού, οι πιστοποιήσεις μας, η προσήλωση μας στον ποιοτικό έλεγχο και η συνεργασία μας με εξωτερικές εταιρείες ελέγχου ενισχύουν το βέλτιστο αποτέλεσμα στην τελική προσφερόμενη ποιότητά μας.

Και στην εταιρική διακυβέρνηση που προάγει την ισοτιμία της συνύπαρξης

Ταυτόχρονα στην Χρωμοχαρτική συνεχίζουμε και μεγιστοποιούμε μια παράδοση πολλών ετών, η οποία αφορά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη δουλειά μας και το πως μεταφέρονται στην εργασιακή μας καθημερινότητα οι βασικές αξίες της εταιρείας και η ηθική της υπόσταση.

Μεταφέρονται μέσα από υγιείς και δημιουργικές εργασιακές σχέσεις, με σύγχρονες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που ξεκίνησαν με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στην εταιρική ιεραρχία και συνεχίζονται στην κατεύθυνση ανάπτυξης Diversity και inclusion πρακτικών, όπου συνδέουμε την κοινή μας ευημερία με τις πλέον σύγχρονες και συμπεριληπτικές αντιλήψεις.

Οι Πιστοποιήσεις Μας

Στη Χρωμοχαρική ΑΕΒΕ διαθέτουμε σημαντικές πιστοποιήσεις αξιολόγησης της εταιρικής μας οντότητας, διασφαλίζοντας έτσι με υπεύθυνο τρόπο τη θέση και τις θετικές προοπτικές μας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Με τον τρόπο αυτό εναρμονίζουμε συνολικά τις λειτουργίες μας (διοίκηση και προσωπικό, προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής, σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές) με βάση τα διεθνή πρότυπα και τις αντίστοιχες αυστηρές προδιαγραφές τους.

ISO 9001

Το ISO 9001 πιστοποιεί ότι εκπληρώνονται οι απαιτήσεις ενός πρότυπου συστήματος διαχείρισης ποιότητας το οποίο πρέπει να εφαρμόζουν οι εταιρείες προκειμένου να ανταποκρίνεται η λειτουργία τους εσωτερικά και εξωτερικά σε συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το πρότυπο ISO 9001 βασίζεται σε επτά αρχές της διαχείρισης ποιότητας

  • Εστίαση στον πελάτη και βιώσιμη επιτυχία. 
  • Ηγεσία και διοίκηση. 
  • Δέσμευση. 
  • Προσέγγιση βασισμένη στη διαδικασία. 
  • Βελτίωση. 
  • Λήψη αποφάσεων με βάση στοιχεία και δεδομένα. 
  • Διαχείριση σχέσεων. 

ISO 22000

Το διεθνές πρότυπο ISO 22000 αφορά τη συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς τομείς οι οποίοι οριοθετούν, την καθιέρωση και τη διατήρηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων (FSMS), την οργάνωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του HACCP (Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου) και την εφαρμογή αποτελεσματικών προαπαιτούμενων προληπτικών προγραμμάτων PRP (pre-requisite programs).

Το πρότυπο συνδυάζει βασικά στοιχεία της ασφάλειας των τροφίμων όπως η διαφανής επικοινωνία και οι ανιχνεύσιμες διαδικασίες και αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι τόσο οι παραγωγοί όσο και οι πωλητές μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα σε περίπτωση πιθανών κινδύνων για την υγεία.

FSC

Η πιστοποίηση διαχείρισης δασών FSC επιβεβαιώνει ότι η διαχείριση του δάσους γίνεται με τρόπο που διατηρεί τη βιοποικιλότητα και παρέχει μακροπρόθεσμα οφέλη στη ζωή των τοπικών πληθυσμών και των εργαζομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητά τους. 

Υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές που πρέπει να τηρεί κάθε επιχείρηση για να λάβει πιστοποίηση διαχείρισης δασών FSC πάνω στα πρότυπα του FSC Forest Management certification και FSC Chain of Custody.

Αυτές οι αρχές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την επικράτηση υψηλών αξιών διατήρησης δασικών πόρων έως τις σχέσεις της κοινότητας και τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της διαχείρισης των δασών.

Στη Χρωμοχαρτική κατέχουμε την πιστοποίηση FSC Chain of Custody. 

Το πρότυπο FSC Chain of Custody καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιδείξουν σεβασμό προς το περιβάλλον και να δεσμευθούν για τη συμμετοχή τους στην υπεύθυνη διαχείριση των δασών. Περιγράφει ουσιαστικά ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων σε μία εταιρεία, από το στάδιο της επεξεργασίας των πρώτων υλών, μέχρι την παράδοση των τελικών προϊόντων στους καταναλωτές.

SEDEX

Η SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) είναι μια διεθνούς φήμης βάση δεδομένων που υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ηθικά βιώσιμη παραγωγή στην αλυσίδα εφοδιασμού που επιτρέπει στα μέλη της τη σωστή διαχείριση των προμηθευτών και τη μείωση των κινδύνων.  

Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η διεύρυνση και η βελτίωση των υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται για τους δυνητικούς συνεργάτες η ταύτιση και η συμμόρφωση με υψηλά πρότυπα για τις συνθήκες εργασίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον και την επιχειρηματική ηθική, με έμφαση στα δικαιώματα των εργαζομένων, την διαφάνεια και την κοινωνική δέσμευση.
Με την ανταλλαγή πληροφοριών προάγονται υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές καθώς το SEDEX  αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη πλατφόρμα για τη βιωσιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού. 

Η διεθνώς αναγνωρισμένη βάση δεδομένων της SEDEX συμβάλλει αποφασιστικά στη διαφάνεια και στηβιώσιμη εταιρική κοινωνική ευθύνη.